رتبهعنوانفروش آخر هفتهفروش کلهفته های درحال اکران
1 A Quiet Place Part II

A Quiet Place Part II

$47.5M$47.5M1
2 Cruella

Cruella

$47.5M$21.5M1
3 Raya and the Last Dragon

Raya and the Last Dragon

$21.5M$51.2M13
4 Spiral: From the Book of Saw

Spiral: From the Book of Saw

$21.5M$19.7M3
5 Wrath of Man

Wrath of Man

$2.3M$22.2M4
6 Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong

$51.2M$97.8M9
7 Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen

$2.2M$46.0M6
8 Dream Horse

Dream Horse

$19.7M$1.7M2
9 Those Who Wish Me Dead

Those Who Wish Me Dead

$2.2M$6.2M3
10 Bo Gia

Bo Gia

$22.2M$350K1