رتبهعنوانفروش آخر هفتهفروش کلهفته های درحال اکران
1 Wrath of Man

Wrath of Man

$8.3M$8.3M1
2 Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen

$8.3M$37.2M3
3 Mortal Kombat

Mortal Kombat

$3.1M$37.9M3
4 Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong

$37.2M$93.0M6
5 Raya and the Last Dragon

Raya and the Last Dragon

$2.4M$43.9M10
6 Separation

Separation

$37.9M$3.4M2
7 Here Today

Here Today

$2.0M$1.0M1
8 Nobody

Nobody

$93.0M$24.6M7
9 The Unholy

The Unholy

$1.9M$14.2M6
10 Tom and Jerry

Tom and Jerry

$43.9M$44.8M11